protokollen for SHS generalforsamling 2022 her

Referat af Generalforsamling d. 10/9

1. Valg af ordstyrer og referent 

Peter er ordstyrer. Jeanette referent 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden og plan for dagens drøftelser 

Done  

3. Evaluering af dette års sommerhøjskole og input til det kommende års arbejde 

Næste år afholdes SHS 2023 i uge 29 fra d. 15. juli til d. 22. juli på Uffe-Skolen i Tönning.  

Albert syntes, at det var en super god SHS i år. Albert spørger ind til status på erstatningssagen vedr. de af vores sager, der blev ødelagt af rotteangrebet. Status er, at der er ved at blive forfattet et skriv til Shumann Lager, hvor vi lister tabene op, vedlægger bilag til erstatning for de ting, der blev købt i år samt kompensation for de timer, der er blevet brugt på at rengøre de ting, der kunne reddes. 

Stine viderefortæller fra nogle af de unge, at de savnede nogle aktiviteter i år for dem – Daniel savnede for de små. Omstændighederne for i år gjorde udbuddet af aktiviteter lidt spagt.  
Stine tilbyder at være tovholder på at samle tilbud ind fra instruktører og lave udkast til et aktivitetsskema.  

Luna syntes, at det var spændende med et år med færre aktiviteter, der åbnede op for flere dialoger og mulighed for at se andre rammer for aktiviteterne, end vi er "vant til", for eksempel i tilfældet med kor. 

Angelina efterspørger en mere åben musikløsning til festaftenen end en fast DJ, og syntes, volumen var lidt for høj i festlokalet, hvilket gjorde det svært at samtale. Der bliver foreslået en åben playliste. 

a) Drøftelse af madordning på kommende sommerhøjskoler 

Peter spørger ud i den åbne rum, hvordan madløsningen har fungeret i år. 

Albert synes, det er gået rigtig godt. Har som ønske til næste år samme model, men med mere grønt og mindre kød, gerne med nogle vegetardage. 

Daniel fortæller, at vi næste år ikke vil kunne anvende samme cateringfirma som i år, da vi geografisk kommer til at være 1,5 times kørsel fra firmaet i Tönning. Jutta er allerede ved at undersøge cateringmuligheder i nærområdet ved Uffe-skolen, men er usikker på, om det kan lade sig gøre, da økonomien i det er usikker. 

Stine supplerer med, at hun syntes, at det var lidt meget at være i køkkenet for at lave noget ekstra til det bestilte, samtidigt med instruktør-rolle og tjanser. 

Jytte spørger ind til, om man har overvejet at gå til Mette, som jo netop var med i køkkenet de seneste år inden Corona for at blive "lært op" som Bodils efterfølger.  Jytte fortæller, at hun også gerne vil være med i køkkenet sammen med Mette. Der hersker lidt uklarhed om, hvorvidt Bodil alene eller også Mette har udtrykt ønske om at trække sig fra SHS's Køkkenhold. Planlægningsgruppen vil sørge for at få afklaring herpå og tage muligheden for at have et køkkenhold på "halv damp" med i overvejelserne til næste år (kun stå for aftensmad). 

Stine foreslår, at vi kunne få det varme leveret og så selv sørge for nogle gode salater og andet tilbehør samt vegetarmaden.  

Angelina fortæller, om Teodor Schæfer-værk som har nogle elever, der skal have erfaring med madlavning, hvorfor de går til en meget billig pris. Thea Kirk nævnte ligeså noget lignende via hendes arbejde. 

Jutta understreger, at rigtig mange i år netop fandt det åbne køkken som en enorm befrielse og som en kæmpe ressource, og at skal vi have et fast køkkenhold, skal det være et, der er indforstået med dette forhold. Stine supplerer med, at det godt kan lade sig gøre at have begge dele med en mindre "tag-selv"-station uden om "produktionskøkkenet". 

Sara bidrager med, at det åbne køkken var med til at skabe en afslappethed over hele SHS, som følge af den lette tilgængelighed til den mad, der var til rådighed. Torsten er enig heri. Han ville dog have ønsket sig at være fritaget for tjanser som instruktør, da det var for meget "arbejde". Peter forklarer, at det i år var en nødvendighed, eftersom vi var så få deltagere. Dette bliver ikke aktuelt kommende år. 

Derudover mener Torsten, at det var spændende at prøve en SHS med "kun" 90 deltagere. Det gav god tid til hinanden, til fordybelse. 

Summasumarum om madordningen i fremtiden: Der er blevet kastet en masse løsningsforslag op i luften. Planlægningsgruppen tager den herfra og finder frem til den mest optimale strategi. Tak for jer. b) Forslag til næste års aktiviteter 

Ønsker til aktiviteter: 

 • Yoga 

 • Daniel efterlyser en eller flere personer som tovholdere på strukturerede børneaktiviteter 

 • Luna efterlyser et tysk sprogkursus 

 • Stine synes, Kaspers skriveværksted er rigtig fedt – lad os høre Kasper Schulz, om han vil tilbyde dette næste år 

 • Sara og andre savnede natteløbet: Lara og Alma indvilliger i at arrangere natteløb igen næste år

Mulige aktiviteter: 

 • Stine vil høre sin ven Stine, om hun ønsker at lede et kor 

 • Albert tilbyder gerne boldspil, såfremt der er interesse for det. Han oplevede ikke særlig stor tilslutning i år 

 • Torsten vil gerne tilbyde Torsten Ture igen næste år 

 • Jutta foreslår en foredragsaften, som vi tidligere har været vant til 

  • I år kom en tidligere højskolelærer og hans kone forbi. De var med til at stifte den Sydslesvigske Sommerhøje - han har været forbi tidligere. Han ville måske kunne kontaktes til et foredrag om tilblivelsen og de første år af SHS 

 • Angelina og Stine vil gerne tilbyde padle board, om muligt 

HVIS MAN HAR NOGET, MAN GERNE VIL TILBYDE SOM FAST AKTIVITET UNDER HELE UGEN ELLER DELE AF DEN, EN WORKSHOP ELLER ANDRE SKÆVE BIDRAG TIL SOMMERHØJSKOLEN:  

KONTAKT STINE MEYER PÅ stinemeyer@live.dk eller grib hende på Facebook eller over telefonen <3 

c) Legater og fonde 

Winona har nævnt, at der kan søges et legat til evt. nye telte. Vores telte er blevet rengjorte og klar til anvendelse næste år, men eftersom de ikke var slået op i år, er det svært at vurdere, om teltene har taget skade af rotteangrebet. 

Jutta åbner op for en dialog om, hvorvidt vi skal blive ved med at købe flere og flere ting til Sommerhøjskolen. Eller om vi skal begynde at overveje leje flere ting og eje færre. 

Daniel påpeger, at det faktisk er ret dyrt at leje telte. Sara istemmer, at skulle der ske skade på et lejet telt bliver det dyrt. Dette er ikke tilfældet med et telt, vi ejer. Daniel foreslår, at vi slår teltene op næste år, og dér tager bestik af, om teltene fortsat er funktionsdygtige eller bør erstattes. 

Luna foreslår at søge legat til højskolesangbøger. God ide! 

Jutta synes, vi skal have et sommerhøjskoleflag, som vi hejser på skolerne under SHS-ugen <3 God ide! 

4. Valg/genvalg af planlægningsgruppe 

Jutta, Ilona, Peter, Frederik Krath og Sara Louise stiller op til genvalg, og genvælges. Jeanette træder ud.

5. Valg/genvalg af bestyrelse samt ny revisor for foreningen Sommerhøjskolens Venner 

Formand: Jan-Holmer Friedrichsen vil gerne fortsætte som formand, og genvælges in absentia 

Næstformand: Hannah vil gerne fortsætte som næstformand, og genvælges in absentia.  
Peter Sylvest er bisidder, og genvælges. 

Kasserer: Winona vil gerne fortsætte og genvælges in absentia 

Revisor: Inken og Ute fratræder begge som hhv. revisorer og revisorsuppleant. Torsten og Daniel vil gerne opstille hertil, og vælges på stedet under stor applaus 

Ad. Vægter for Foreningen Sommerhøjskolens Venner 

Det er aktuelt således iflg. Foreningen for Sommerhøjskolens Venners vedtægter, at bestyrelsen vælges for en 1-årig periode. Det diskuteres i dag, hvorvidt at dette skal ændres til at være længere, såsom f.eks. en 3-årig periode. Dette kan ved tilslutning hertil, vedtages på generalforsamlingen i foreningen 2023. 

Der samtales om, hvorvidt ansvaret for afholdelse af generalforsamlingen lægger hos planlægningsgruppen eller bestyrelsen. Sara Louise oplever det ikke som et problem at stå for dette, idet planlægningsgruppen sidder inde med alle informationerne om planlægningen af både afholdte og kommende sommerhøjskole.  

6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet er revideret og godkendt af afgående revisor Inken Fleth. 

Oplæses af tiltrædende revisor Torsten Wullf og godkendes af forsamlingen. 

7. Eventuelt 
Stine efterlyser et samlet sted til alle dokumenter, billeder osv. vedrørende Sommerhøjskolen. 

Der bliver foreslået at anvende OneDrive til at uploade alt. 

Albert foreslår mega.nz, der er en krypteret sky, hvor der kan uploades "fortrolige" dokumenter, såsom regnskab for alle år, referater, billeder m.m. Dette vil Albert og Peter gerne stå for <3 Tak. 

I planlægningsgruppen har vi i år talt meget om, hvorvidt det kunne være muligt at få et betalingskort (et EC-kort) tilknyttet SHS's konti, således at det ikke er nødvendigt for planlægningsgruppemedlemmer og andre at lægge ud for diverse indkøb under ugen. 

Dette vil blive undersøgt af Torsten. 

Hervé og Ellen kommer ! Hurra! 

Hervé spørger ind til, om muligheden for at deltage i generalforsamlingen online er overvejet? Dette kan tages med på næste års SHS-aften som punkt.